Musikterapi

MusikCD’erne, der udgives af Forlaget Hverdagspoesi, er inspireret af musikterapiens brug af musik som kommunikation.

Musikterapi blev etableret som en kandidat- og forskeruddannelse i Danmark i 1982 på Ålborg Universitet. I USA har retningen eksisteret siden 2. verdenskrig.
I musikterapien bruger man musikken og musikalske elementer til skabe kontakt og kommunikation bl.a. i behandlingsforløb med personer med kontaktvanskeligheder, fysiske og psykiske handicaps og kommunikationsproblemer. Der er både kommunale og private behandlingstibud.

Indføringer i musikterapi

Musikterapi: Når ord ikke slår til. En håndbog i musikterapiens teori og praksis i Danmark. (Lars Ole Bonde, Inge Nygaard Pedersen og Tony Wigram), Klim 2002.

I bogen er der et godt kapitel skrevet af Ulla Holck om musikterapi med børn, der har kontakt- og kommunikationsproblemer og børn uden sprog. Kapitlet bygger på hendes Ph.D afhandling: Kommunikalsk” samspil i musikterapi. Ph.D 2002.

En anden indføring, der er oversat fra engelsk er:Musikterapi (Red.:Rachel Darnley-Smith og Helen M. Patey), Dansk psykologisk forlag 2007.

Kommunikation gennem musik

Musikterapien udnytter de kommunikative redskaber, der er i musikken og den musikalske styrke hos dem, der behandles, som fx i arbejdet  med børn med autisme og børn med udviklings- og kontaktforstyrrelser,  der reagerer på et førsprogligt musikalsk niveau som rytme, puls, lyde, stemmeleje,

På CD’en Hverdagspoesi for børn bruges nogle af de virkemidler, som man bruger i musikterapien: bevidstheden om den førsproglige musikalske sansning hos tidligt udviklede, “musik som samtale”, turtagning og opfordring til initiativer, fælles opmærksomhed og koncentration.

Hverdagspoesi for børn har dog meget fokus på det at forberede barnet på et skift og på at den voksne skal kunne kommunikere en klar besked. Det vil sige, der er meget fokus på det verbale, og på at den voksne taler til barnet.

Målet med CD’en er dog også at opfordre barnet til at “tale gennem sang og musik” og til at tage initiativer og dele den fælles oplevelse i et musikalsk samvær, der giver mening og glæde.

Kilder: Musikterapi: Når ord ikke slår til. En håndbog i musikterapiens teori og praksis i Danmark.(Lars Ole Bonde, Inge Nygaard Pedersen og Tony Wigram) Klim 2002; Musikterapi, Ålborg Universitet www.musikterapi.aau.dk; Musikterapeutisk Landsklub www.musikterapi.org; Lars Ole Bonde (art. i Den store Danske Encyklopædi).