Pædagogisk metode

Musik og børn

Musik og sang er en naturlig og veletableret del af dagligdagen i samspillet mellem børn og voksne, både hjemme og i vuggestuer, børnehaver, på skoler, musikskoler og musikhøjskoler og andre institutioner.

Både små og store børn oplever stor glæde og samhørighed med hinanden og de voksne, når de deler en musikalsk oplevelse og sammen synger og spiller på instrumenter.

Kommuniker gennem sang

Det er denne musikalske styrke og glæde vi med sangene Hverdagspoesi for børn ønsker at udvide til at understøtte konkrete kommunikative beskeder i dagligdagen.

CD’en Hverdagspoesi for børn bygger videre på alle de dejlige eksisterende tilbud, der er til børn: de traditionelle smukke børnesange og børnerim, ny børnemusik, musikpædagogik og musikterapi.

Hverdagpoesi for børn bruges sang til at kommunikere en klar besked og forberede børn på en hverdagssituation.

Førsproglig musikalitet

Inden for musikterapien arbejder man bevidst med en viden om, at børn på et tidligt udviklingstrin sanser på et musikalsk førsprogligt niveau. Dette bruges bl.a., når man kommunikerer gennem instrumenter og bruger rytme, timing, stemmeleje, tempo og pauser og turtagning. Man etablerer en kontakt – en samtale gennem instrumenter og stemme.

På samme måde kan verbalsproget, når det understøttes af musik, rytme, puls, tempo, timing, lyde, og stemmeleje, få børn, der endnu ikke har en veludviklet sprogforståelse og sprogbrug, til meget bedre at forstå det, som den voksne siger.

Sang som pædagogisk redskab

På den måde kan musikken og sangen gøres til en pædagogisk metode, der forbereder børn på hverdagssituationer og skift fra en aktivitet til en anden.

Det er skift, der for små børn og særligt børn med kommunikationshandicap som fx autisme, kan være meget svære og fyldt med konflikt og krise. I dag er den foretrukne metode til at forberede børn på skift både hjemme og i institutioner at vise billeder, konkreter eller bruge Tegn til tale og at have gode rutiner og struktur.

Med Hverdagspoesi for børn ønsker vi at supplere den pædagogiske brug af visualisering, rutiner og struktur med denne pædagogiske metode:

At forberede børn på skift gennem sang og musik

Når beskeder som ”Nu skal du have tøj på” eller ”Nu skal du have børstet tænder” understøttes af musik og sang med sjove lyde og rim, kan en krise vendes til noget positivt og sjovt.

Formålet med at starte forlaget og projektet ”Hverdagspoesi for børn” var at udgive et målrettet produkt, der kan hjælpe børn med kommunikationshandicap og deres forældre og pædagoger, som kan bruges hjemme i familierne og på institutioner.

Ideen med projektet og CD’en er således at skabe en række sange, der i det daglige hjælper børn til et have et sjovt, kreativt, trygt og velfungerende kommunikativt samspil med de voksne.

På den måde kan sangene fungere som et pædagogisk redskab i hverdagen.

Hjælp dit barn med autisme gennem musikken

Jeg – Kamilla Hygum Jakobsen – er selv mor til en dreng med autisme, cand. mag. i kunst og litteratur og har en gymnasial uddannelse i musik og arbejder til dagligt som dansklærer.

Jeg har selv undervist min søn, som er næsten non-verbal.

  • Jeg har gennem hele min søns barndom oplevet, at når jeg bruger sang, poesi med rim og rytme og tegninger eller fotos af det vi skal, opnår jeg en meget bedre kommunikation med min søn.
  • Når jeg synger for ham, bliver vores samspil meget bedre. Han svarer mig med ord eller melodier, og han forstår mig meget bedre. Hans sprog udvikler sig gennem sang.
  • Når jeg bruger musikken, poesien og tegninger i min kommunikation med ham, når jeg ham meget bedre.
  • Særligt musikken og sangen appellerer til min dreng, ligesom for mange andre børn med autisme.

Jeg har fået bekræftet hos mange andre forældre til børn med autisme, talepædagoger, psykologer, musikterapeuter og pædagoger, at både musik, rytme og rim og billeder kan være vigtige pædagogiske redskaber i dagligdagen.

Musik som ”belønning”

Peter Vuust er jazzmusiker og forsker i musikkens indvirkning på hjernen og dens frigivelse af dopamin i det limpiske system, der giver en lykkefølelse og afslapning. Han fremhæver, at det er når musik er genkendelig, men stadig ny og overraskende, at ”belønningssystemet” med dopamin frigøres i hjernen.

I det pædagogiske arbejde med bl.a. børn med autisme bruger man ofte belønninger i form af slik, kram og sjovt legetøj for at motivere barnet til at være aktivt med opgaver, læring og kommunikation.
Når ord understøttes af musik kan man på samme måde gennem frigørelsen af det afslappende og lykkeskabende dopamin tilføre en kommunikativ besked noget positivt som en belønning, der smitter af på hele stemningen i den konkrete situation.

Forhåbentlig kan disse nye sange – Hverdagspoesi for børn – hvis de bliver spillet og sunget mange gange netop give denne positive effekt af noget både nyt og velkendt og knytte positive associationer til de ofte svære hverdagssituationer i dagligdagen.

Kilder: Peter Vuust lektor ved Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab CFIN (Århus Univesitet); Musikterapi: Når ord ikke slår til. En håndbog i musikterapiens teori og praksis i Danmark. (Lars Ole Bonde, Inge Nygaard Pedersen og Tony Wigram), Klim 2002.