Musikpædagogik

Der er en veletableret og velfungerende tradition i Danmark inden for musikpædagogik i børneinstitutioner, skoler, musikskoler og musikhøjskoler.

Musikskoler og sange til de mindste børn

Der findes musikskoler i alle kommuner i landet, hvor der er ansat dygtige musikpædagoger.
På musikhøjskolen på Frederiksberg (www.musikhøjskolen.dk) underviser bl.a. Dorte Nyrop og Hanne Kurop de små børn. De har også udgivet bøger og musikCD’er til de allermindste: Hanne Kurop: Sammen – Sange og lege med de allermindste. Dansk Sang, 2000. Dorthe Nyrop: Fagtesange for de yngste. Modtryk, 2005.
Af andre musikskoler for de mindste børn kan nævnes: Den lille Musikskole startet af Michael Schilling  www.musikalsklegestue.dk

En af de musiklærere, der har arbejdet meget intenst med at lave musik sammen med og for børn er Janne Aagaard. Hun har gennem mange år lavet musikCD’er og musikforestillinger for børn. Hendes CD’er bygger også på erfaringer fra et tæt arbejde med børn.  Hun har bl.a. lavet sange om følelser, dyr og legetøj. Bl.a. Tid til musik, Sådan ka’ man ha’ det, Bamseboogie og Zebra-ze-ze. Se www.janneaagaard.dk

Erfaringer

Med CD’en Hverdagspoesi for børn ønsker vi at komme med endnu et bidrag til de  allerede eksistende gode musikpædagogiske tilbud.

Vi håber, at man på musikskolerne og i børnehaver, skoler og andre institutioner vil kunne få glæde af Hverdagspoesi for børn. Vi vil gerne opfordre alle, der arbejder som musikpædagoger, til at skrive til os med deres erfaringer både med den musik, de allerede bruger, der kan ses i tilknytning til vores projekt, og med brug af vores CD.
Det vil glæde os meget at høre fra jer.