Gode råd

CD’en Hverdagspoesi for børn indeholder 9 hverdagssange, en tandhistorie og en godnathistorie. Sangene handler om forløbet af en dag og kan bruges som pædagogisk redskab til at forberede børn på hverdagssituationer og skift i dagligdagen.

Det er vores ønske med CD’en og sangene at hjælpe familier med at få rolige, positive og afslappede hverdagsrutiner.

Råd omkring brug af CD’en

Sangene er tænkt, så man enten kan høre CD’en, lige før man skal forberede sit barn på en situation, eller man selv kan synge sangene eller uddrag af sangene i selve situationen. Fx kan man sætte CD’en på og spille badesangen lige før barnet skal i bad, eller man kan selv synge sangen lige før barnet skal i bad, og mens man bader barnet.
For at gøre kommunikationen mere enkel i den konkrete situation kan man nøjes med at synge et par linier med det vigtigste budskab.

Fx: “Du er en lille vandfilur, nu skal du ha’ en vasketur” fra badesangen.

Bagerst i sanghæftet til CD’en er der en forklaring på, hvordan man kan synge sangene enkelt.

Spil og syng sangene mange gange

Det er en rigtig god idé at spille CD’en for barnet mange gange og synge sangene sammen med barnet hjemme eller i vuggestue, børnehave og skole, så både barn og voksen får en genkendelse, når sangene bruges i de konkrete hverdagssituationer.
Derfor kan det også være rigtig godt at tage børnene med til koncerter, hvor man kan dele oplevelsen sammen med andre børn.

Musik som “belønning”

Peter Vuust er jazzmusiker og forsker i musikkens indvirkning på hjernen og dens frigivelse af dopamin i det limpiske system, der giver en lykkefølelse og afslapning. Han fremhæver, at det er når musik er genkendelig, men stadig ny og overraskende, at ”belønningssystemet” med dopamin frigøres i hjernen.

Forhåbentlig kan disse nye sange, hvis de bliver spillet og sunget mange gange, netop opfylde denne positive effekt ved musik og knytte positive associationer til de ofte svære hverdagssituationer i dagligdagen.

Kilde: Peter Vuust lektor ved Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab CFIN (Århus Univesitet).